Čo je to presbyopia? Starecké videnie

Čo je to presbyopia? Starecké videniePresbyopia (vetchozrakosť), nastupuje zväčša po 40. roku života. Postihuje každého, ako následok prirodzeného starnutia organizmu a teda aj oka. Prvým príznakom je zhoršenie videnia do blízka. Rovnako poznáme presbyopiu aj pod názvom choroba krátkych rúk.

Tak ako celý organizmus aj oko časom starne, rovnako tento prirodzený dej zasahuje tiež očnú šošovku.

Vetchozrakosť nastupuje v priebehu 40. – 50. roku života

Postihuje 100 % populácie

 U niekoho sa vyskytuje skôr a u iného neskôr

Presbyopia vrcholí v 60. roku života, následne sa už nezhoršuje. Ovplyvňuje ju už prítomná krátkozrakosť alebo ďalekozrakosť. Ak je človek krátkozraký, presbyopia sa vyskytne neskôr a naopak pri ďalekozrakosti sa vyskytne už v skoršom veku.

Čo teda spôsobuje presbyopiu?

Úlohou očnej šošovky je zaostrovanie videného obrazu tak, aby bol na sietnici vykreslený ostro. Táto vlastnosť sa označuje aj ako akomodácia. V mladom veku je pružnosť a elasticita šošovky vysoká. Šošovka je schopná zaostriť na akúkoľvek vzdialenosť. V 10. roku života je ostrosť blízkeho bodu približne vo vzdialenosti 7 cm, po 40. roku už vo vzdialenosti 20 cm a po 60. roku 1 metra.
Akomodácia sa znižuje  následkom zmien v šošovke, kde sa mení pomer vody a ostatných látok. Znižuje sa jej elasticita, čo ovplyvňuje schopnosť prispôsobenia sa aktuálnej potrebe. Pretože šošovka nie je schopná potrebnej akomodácie, obraz blízky k oku sa rozmazáva, čo spôsobuje rozmazané a neostré videnie na blízko.

Presbyopia nie je ochorenie, ale vzniká ako následok fyziologického starnutia oka, očnej šošovky.

Prvým príznakom presbyopie je rozmazané videnie. Blízke predmety sú neostré, pri čítaní sa rozmazáva text, ktorý bol predtým ostrý. Človek sa snaží zväčšiť vzdialenosť čítaného predmetu tak, aby bol ostrý.

V neskoršom štádiu už nepostačuje ani dĺžka rúk. To znamená, že presbyopia spôsobuje problémy tam, kde je potrebné ostré videnie na bližšiu vzdialenosť napríklad pri čítaní alebo práci s počítačom. Neskôr aj pri pozeraní televízie, ťukaní do mobilu a pri šoférovaní, kedy je potrebné vidieť na palubnú dosku.

Príznaky presbyopie/vetchozrakosti:

 • rozmazané, zahmlené a neostré videnie na krátku vzdialenosť
  • neskôr aj na strednú a dlhšiu vzdialenosť
  • viditeľné naťahovanie rúk, napríklad pri čítaní
  • prižmurovanie
 • zhoršené videnie pri zníženom osvetlení, v šere
 • zhoršenie schopnosti zaostriť pri zmene pozorovacej vzdialenosti, spomalené zaostrenie
 • únava očí a ich rýchlejšia unaviteľnosť pri dlhšom čítaní
 • prekrvenie a začervenanie očných spojiviek
 • bolesť očí
 • bolesť hlavy
 • závraty

Tieto príznaky môžu viesť k dohadu, že problémom je vetchozrakosť. Definitívnu diagnózu môže potvrdiť len očný lekár po očnom (oftalmologickom) vyšetrení.

Účinný liek na presbyopiu?

Čo je to presbyopia? Starecké videnieExistuje. Okuliare predsa. Ak ste celý život nenosili okuliare, bude to zvykanie si na nové okuliare chvíľu trvať, ale kvalita života za to stojí. Konečne budete vidieť displej mobilu, na cenovky v obchode, môžete si prečítať (nielen prelistovať obrázky) leták, knihu.

 Vedeli ste?

Aj keď nemáte existujúce alebo známe problémy s očami, očné vyšetrenia sa odporúčajú každé dva až tri roky pre každého nad 40 rokov a každé jeden až dva roky pre každého nad 65 rokov. To pomôže včas diagnostikovať začiatok presbyopie.

Rovnako je zrak dôležitý pri šoférovaní. Okuliare pre šoférov.