Liečba detskej krátkozrakosti pomocou MiYOSMART

Detská krátkozrakosť MiYOSMART

Detská krátkozrakosť (myopia) je  rastúci problém s celosvetovým významom. Prognózou je,  že výskyt krátkozrakosti sa výrazne zvýši v súvislosti s tým, ako sa bude meniť životný štýl a deti sa budú viac venovať činnostiam „na blízko“. Činnosťou na blízko rozumieme používanie digitálnych zariadení, štúdium, čítanie. Žiaľ, deti budú čoraz menej času tráviť vonku. Existuje riešenie – MiYOSMART.

Najbežnejšou formou liečby detskej krátkozrakosti sú korekčné okuliare so špeciálnymi šošovkami. Detská krátkozrakosť sa vo väčšine prípadov koriguje jednoohniskovými šošovkami, ktoré poskytujú jasné a ostré videnie. NEPOMÁHAJÚ však spomaliť progresiu krátkozrakosti.

Čo je detská krátkozrakosť? Aké sú príznaky? TU

Odhaduje sa, že do roku 2050 by mohlo byť krátkozrakosťou postihnutých 5 MILIÁRD ľudí, teda polovica svetovej populácie.

Detská krátkozrakosť sa dá spomaliť až o  60 % 

Inovatívne riešenie MiYOSMART

Japonský výrobca HOYA vyvinul okuliarové šošovky MiYOSMART, inovatívne liečebné riešenie, ktoré poskytuje ostré videnie a súčasne spomaľuje progresiu myopie jednoduchým, bezpečným, účinným a neinvazívnym spôsobom. Preukázalo sa, že technológia DIMS použitá v okuliarových šošovkách MiYOSMART spomaľuje progresiu krátkozrakosti u detí. Aj keď to krátkozrakosť nevylieči, je to výrazný pokrok.

Prečo MiYOSMART?

Viacero klinických štúdií poskytlo dôkazy:

      • okuliarové šošovky MiYOSMART spomalili progresiu myopie v priemere o 60 % v porovnaní so štandardnými jednoohniskovýcmi šošovkami
      • účinok manažmentu myopie pretrváva 6 rokov, čo preukázalo, že dlhodobé nosenie okuliarových šošoviek je prospešné
      • MiYOSMART sú vhodné predovšetkým pre deti, pretože sú ľahko prispôsobiteľné a neinvazívne

Pamätajte, že adaptácia na okuliare deťom trvať dlhšie. Ak máte otázky týkajúce sa starostlivosti o oči a okuliare, vždy sa obráťte na lekára alebo očného optika.

Chcete  pomôcť dieťatku s prvými okuliarmi?

VEDELI STE ?

AKO VIDIA KRÁTKOZRAKÉ DETI V ŠKOLE KEĎ nemajú okuliare ?

Kde môžete MiYOSMART kúpiť ?

Po vyšetrení očným lekárom a jeho odporúčaní môžete zakúpiť očné šošovky MiYOSMART aj priamo v očnej ioptike iOPTIKA Prievidza a iOPTIKA Partizánske.

zdroj: https://www.hoyavision.com/sk-sk/b2c/miyosmart/

Starostlivosť o zrak detí

Očné vady u detí

Detská krátkozrakosť

Dieťa – prvé okuliare