Home » Odborné rady a články » Príspevok 50 € na okuliare od poisťovne Dôvera

Príspevok 50 € na okuliare od poisťovne Dôvera

iOPTIKA očná optika - zmluvný partner VšzP - príspevok na okuliare od VšZP

iOPTIKA je zmluvná očná optika Dôvera

Deťom do 18 rokov prispieva zdravotná poisťovňa Dôvera raz ročne na dioptrické okuliare a to príspevkom 50 €.

Kto má nárok na príspevok?

 • Benefit môžu využiť všetci poistenci Dôvery do 18 rokov.

Na čo si možno uplatniť príspevok?

 • na očné pomôcky s doplatkom pacienta, predpísané očným lekárom
 • na sériový okuliarový rám a okuliarové šošovky (sklá)
 • na okuliarové šošovky s refrakciou  do +4/-4 a súčet do +6/-8D

Podmienky získania príspevku

 • O príspevok môžete požiadať prostredníctvom mobilnej aplikácie Dôvera, prípadne cez Elektronickú pobočku MojaDôvera.
 • Žiadosť o príspevok podáva za svoje deti rodič alebo zákonný zástupca do 30 dní od dátumu očného vyšetrenia, preto dávajte pozor na tento termín
 • K žiadosti o preplatenie však potrebujete priložiť
  • poukaz na optickú pomôcku
  • doklad o kúpe (pokladničný blok alebo faktúru)
 • Peniaze poisťovňa posiela do 90 dní na bankový účet.

Ďalšie podmienky získania príspevku

 • Príspevok sa vzťahuje na okuliare predpísané očným lekárom, ktorý má zmluvu s Dôverou a okuliare sú vyhotovené zmluvnou očnou optikou (iOPTIKA je zmluvným partnerom poisťovne Dôvera).
 • Podmienkou získania príspevku na detské okuliare je však absolvovanie preventívnej prehliadky u pediatra podľa veku dieťaťa.
 • Preventívnu prehliadku nemusí mať dieťa za sebou v čase podávania žiadosti. Môže ju absolvovať do 90 dní.
 • Dátum ostatnej preventívnej prehliadky u detského lekára si môžete overiť v Elektronickej pobočke alebo v mobilnej aplikácii Dôvera.

Viac informácií o benefite Zdravé oči nájdete na stránke poisťovne Dôvera v  kritériách platných od 19.9.2023.

Upozornenie :

Benefit sa neprepláca v prípade predpísania zdravotníckych pomôcok nezmluvným očným lekárom. Očná optika, v ktorej okuliare kúpite musí byť zmluvným partnerom poisťovne Dôvera.

Ak vaše okuliare stáli menej ako 50,- €, v tom prípade nemáte nárok na zostatok sumy do výšky 50,- €.

Zároveň pri uplatnení nároku na okuliare nemožno kumulovať úhrady z viacerých očných optík.

Príspevok na okuliare ponúka aj zdravotná poisťovňa VšZP a zdravotná poisťovňa Union. Podmienky získania príspevku na okuliare sú však v každej poisťovni iné.

VšzP: Podmienky získania príspevku na okuliare

Union: Podmienky získania príspevku na okuliare

Zdravotná poisťovňa VšZPPríspevok na okuliare od zdravotnej poisťovne Union