Očné vady u detí

Aké sú najčastejšie očné vady u malých detí?Očné vady u detí

Medzi najčastejšie očné vady u detí patria:

ŠKÚLENIE  astigmatizmus  KRÁTKOZRAKOSŤ  ďalekozrakosť  TUPOZRAKOSŤ

Oči sú jedným z najdôležitejších zmyslov, ktoré nám pomáhajú vnímať svet okolo nás.

U malých detí venujte osobitnú pozornosť ich zraku, pretože správna starostlivosť o oči môže mať výrazný vplyv na ich celkový zdravý vývoj.

Škúlenie

Škúlenie známe aj ako strabizmus, to je očná vada, pri ktorej sa oči nepozerajú súčasne na rovnaký objekt. Jedno oko sa môže pozerať dopredu, zatiaľ čo druhé sa môže odchýliť nahor, nadol, dovnútra alebo von. Toto ochorenie môže mať rôzne príčiny a môže sa objaviť u detí v rôznom veku. Včasná diagnostika a liečba škúlenia sú veľmi dôležité, pretože ak to neriešite, môže to viesť k trvalému poškodeniu zraku a problémom so škúlením.

Astigmatizmus

Astigmatizmus očná vada spôsobujúca rozmazané videnie, pretože roviny v prednej časti oka nemajú korektné zakrivenie. To znamená, že svetelné lúče sa nesústreďujú na jednom bode na sietnici, čo vedie k nepresnému videniu. U malých detí sa astigmatizmus často prejavuje v rannom veku a môže byť ťažké ho rozpoznať, pretože dieťa nemusí vedieť, že vidí inak ako iné deti.

Krátkozrakosť a ďalekozrakosť

Krátkozrakosť (myopia) a ďalekozrakosť (hyperopia) = dve najčastejšie refrakčné očné vady. Zatiaľ čo krátkozrakosť spôsobuje rozmazané videnie na diaľku, ďalekozrakosť spôsobuje rozmazané videnie na blízko. Deti môžu byť krátkozraké, ďalekozraké alebo mať kombináciu oboch. Tieto vady bývajú väčšinou dedičné a môžu sa objaviť v akejkoľvek fáze detstva. Včasnou korekciou týchto refrakčných (očných) chýb zabezpečíte správny vývoj zraku. Viac o detskej krátkozrakosti.

Tupozrakosť

Tupozrakosť poznáme ako amblyopiu, pri ktorom jedno oko nedokáže normálne vidieť v dôsledku nedostatočnej stimulácie v ranom veku. To môže nastať napríklad v prípade, ak dieťa výrazne škúli alebo má veľký rozdiel vo výške dioptrií medzi oboma očami.

Myslite na to, že tupozrakosť môže byť trvalá, ak ju neliečite  včas. Liečba zahŕňa korekciu/nápravu refrakčných/očných chýb a liečbu, ktorá podporuje vývoj zraku v postihnutom oku.

Starostlivosť o zrak detí

Detská krátkozrakosť


https://www.ioptika.sk/kratkozrakost/

Dieťa – prvé okuliare