Detská krátkozrakosť

Čo je detská krátkozrakosť?


Krátkozrakosť je odborne známa ako myopia. Detská myopia je očná porucha, pri ktorej dieťa vidí dobre na blízko, ale má problémy vidieť objekty na diaľku. Táto porucha sa obvykle vyvíja v ranom detstve alebo v adolescencii a môže sa postupne zhoršovať počas rastu dieťaťa. Myopia je často spôsobená genetickými faktormi, ale aj vonkajšími faktormi, ako je časté používanie elektronických zariadení a nedostatok času stráveného vonku na zdravom vzduchu.

Príčiny detskej krátkozrakosti

 Genetika

Ak má jeden alebo obaja rodičia myopiu, dieťa má väčšiu pravdepodobnosť, že ju zdedí.  Viete, že detská krátkozrakosť sa dá spomaliť až o  60 % ?

 Životný štýl

Nadmerné čítanie, sledovanie digitálnych obrazoviek počítačov, telefónov môžu zvýšiť riziko myopie u detí.

 Svetelné podmienky

Nesprávne svetelné podmienky pri čítaní, písaní tak isto môžu zhoršiť zrak dieťaťa.

 Nedostatok vonkajšej aktivity

Dlhodobý nedostatok času stráveného vonku na zdravom vzduchu môže zvýšiť riziko myopie u detí.

Príznaky detskej myopie

  • rozmazané videnie na diaľku
  • potreba žmúrenia alebo privierania viečok pre ostrejší obraz
  • bolesť hlavy spojená s námahou očí
  • časté trenie očí
  • písanie a čítanie bližšie k zošitu/knihe „písanie nosom“
  • nespoznávanie známych ľudí
  • neschopnosť jasne vidieť tabuľu v škole

 

Stupne myopie podľa počtu dioptrií

Stupeň Dioptrie Popis
ĽAHKÝ do – 3
 • vo väčšine prípadov sa jedná o neskoru myopiu po 18. roku života
 • len zriedkavo je vyššia ako 3 dioptrie
STREDNÝ – 3 až – 6 
 • najmä školská stacionárna myopia
 • vrcholí v puberte
 • vývoj sa ukončuje po zastavení rastu
ŤAŽKÝ viac ako – 6 
 • progresívna myopia, označuje sa aj ako malígna
 • objavuje sa už v prvom roku života
 • počas rastu môže dosiahnuť aj – 20 dioptrií
 • sietnica ľahšie degraduje a atrofuje
 • vysoké riziko odchlopenia sietnice či vzniku trhlín

Myopia sa dá nielen korigovať, ale aj spomaliť

Jednou z najbežnejších foriem liečby detskej myopie sú korekčné okuliare so špeciálnymi šošovkami. Detská myopia sa vo väčšine prípadov koriguje jednoohniskovými šošovkami, ktoré poskytujú jasné a ostré videnie. Nepomáhajú však spomaliť progresiu myopie.

Inovatívne riešenie MiYOSMART

Japonský výrobca HOYA vyvinul okuliarové šošovky MiYOSMART, inovatívne liečebné riešenie, ktoré poskytuje ostré videnie a súčasne spomaľuje progresiu myopie jednoduchým, bezpečným, účinným a neinvazívnym spôsobom. Preukázalo sa, že technológia DIMS použitá v okuliarových šošovkách MiYOSMART spomaľuje progresiu myopie u detí.

 

Ako fungujú okuliarové šošovky MiYOSMART?

Okuliarové šošovky MiYOSMART využívajú revolučnú technológiu DIMS na korekciu myopickej refrakčnej chyby a zabezpečenie jasného videnia.

Prečo MiYOSMART?

Viacero klinických štúdií poskytlo dôkazy:
  • okuliarové šošovky MiYOSMART spomalili progresiu myopie v priemere o 60 % v porovnaní so štandardnými jednoohniskovýcmi šošovkami
  • účinok manažmentu myopie pretrvával 6 rokov, čo preukázalo, že dlhodobé nosenie okuliarových šošoviek je prospešné
  • sú vhodné predovšetkým pre deti, pretože sú ľahko prispôsobiteľné a neinvazívne

 

Kde sú MiYOSMART dostupné?

Po vyšetrení očným lekárom a jeho odporúčaní môžetezakúpiť očné šošovky MiYOSMART aj priamo v očnej ioptike iOPTIKA Prievidza a iOPTIKA Partizánske. Máme obrovský výber detských okuliarových rámov, príďte pozrieť.

Starostlivosť o zrak detí

Očné vady u detí

Detská krátkozrakosť

Dieťa – prvé okuliare