Príspevok 50 € na okuliare od poisťovne Dôvera

Deťom do 18 rokov prispieva zdravotná poisťovňa Dôvera raz ročne na dioptrické okuliare.

Kto má nárok na príspevok?

 • Benefit môžu využiť všetci poistenci Dôvery do 18 rokov.

Na čo si možno uplatniť príspevok?

 • na očné pomôcky s doplatkom pacienta, predpísané očným lekárom po 1. januári 2022
 • na sériový okuliarový rám aj okuliarové šošovky (sklá)
 • na okuliarové šošovky s refrakciou do +4/-4 a súčet do +6/-8D

Ako požiadať o príspevok?

 • O príspevok môžete požiadať prostredníctvom mobilnej aplikácie Dôvera alebo cez Elektronickú pobočku MojaDôvera.
 • Žiadosť o príspevok podáva do 30 dní od dátumu očného vyšetrenia za svoje deti rodič alebo zákonný zástupca.
 • K žiadosti je potrebné priložiť
  • poukaz na optickú pomôcku
  • doklad o kúpe (pokladničný blok alebo faktúru)
 • Peniaze poisťovňa posiela do 90 dní na bankový účet.

Ďalšie podmienky získania príspevku

 • Príspevok sa vzťahuje na okuliare predpísané očným lekárom, ktorý má zmluvu s Dôverou a vyhotovené zmluvnou očnou optikou (iOPTIKA je zmluvným partnerom poisťovne Dôvera).
 • Podmienkou získania príspevku na detské okuliare je absolvovanie preventívnej prehliadky u pediatra podľa veku dieťaťa.
 • Preventívnu prehliadku nemusí mať dieťa za sebou v čase podávania žiadosti. Stačí, keď ju absolvuje do 90 dní.
 • Dátum ostatnej preventívnej prehliadky u detského lekára si môžete overiť v Elektronickej pobočke alebo v mobilnej aplikácii Dôvera.

Viac informácií o benefite Zdravé oči nájdete na stránke poisťovne Dôvera v  kritériách platných od 1.5.2022.